LEOPARD

Nagy felbontású pásztázó rendszer mikrostruktúrás gázdetektorokhoz

Az eszköz célja az, hogy mikrostruktúrás gázdetektorok (pl.: GEM, THGEM) fizikai tulajdonságait részletesen vizsgálhassuk. A mikrostruktúrás detektortechnológia manapság nagy népszerűségnek örvend, egyrészt a CERN kísérleteiben alkalmazzák (pl.: ALICE, CMS, ATLAS stb.) de az alapkutatásokon túl számos gyakorlati alkalmazásuk is van. Ez a detektortechnológia még viszonylag új (F. Sauli, 1997), ebből kifolyólag sok nyitott kérdés van még a technológiai paraméterek optimalizálásával és a gyártása során keletkező hibákkal kapcsolatban. Ezen kérdések megválaszolására jött létre a LEOPARD projekt.

A LEOPARD eszköz működésének elve, hogy léptetőmotorokkal az optikai fejet a GEM vizsgálandó területe fölé pozicionáljuk és pásztázunk a terület fölött (1. ábra). Az optikai fejen egy mikroszkóp kamera biztosítja az vizuális ellenőrzést és UV fény az adott terület gerjesztését. Az UV fényt egy pontba fókuszáljuk a GEM felszínén, amely onnan egy fotoelektront bocsájt ki, ezt erősítjük és mérjük. A vizsgált területről fotoelektron- és erősítéstérképeket készítünk (2. ábra), ezekkel vizsgálhatjuk a GEM fizikai tulajdonságait.

Az eszközzel fontos és érdekes kérdéseket válaszolhatunk meg: Mik a geometriai paraméterek hatása az erősítésre? Hogyan változik a „feltöltődés” hatására az erősítés? Mi a gyártási hibák hatása a GEM-ek működésére? Az eszköz fejlesztésén túl ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban folynak jelenleg is kutatások a csoportnál.

LEOPARD

1. ábra. A Leopard pásztázó rendszer felépítése


Leopard Maps

2. ábra. Balról jobra: mikroszkóp kép egy TGEM-ről, egy Fotoelektron- és egy Erősítés térkép [1].


A projekt fő támogatója: AIDA-2020 No. 654168, továbbá része az RD51 kollaborációnak.

[1] G. Hamar, D. Varga: High resolution surface scanning of Thick-GEM for single photo-electron detection;
NIM A 694, p 16-23 (2012.12.)

Szerző: Nyitrai Gábor