Brightness

Az Európai Neutronkutató Központ a világ legnagyobb intenzitású neutronforrása lesz. A neutronokkal végezhető kutatások rendkívül szerteágazóak, a gépalkatrészek anyagszerkezetének megértésétől kezdve a szövetek felépülésének vizsgálatáig szinte minden anyagfizikai tudományágban elengedhetetlen szerepet játszanak. Az első tudományos méréseket 2023-ban fogják elvégezni az Európai Neutronkutató Központban.

A tizenhat mérőberendezés közül kettő az úgynevezett reflektometria elvén alapul, mely a vizsgált anyagokról visszaverődő neutronok által alkotott képből következtet az anyagok szerkezetére. Az adott felületegységre beérkező neutronok száma – 500 000 neutron másodperencként egy négyzetmilliméteren – több mint tízszerese a jelenleg rendelkezésre álló neutrondetektorokkal maximálisan detektálható neutronok számának. Emiatt elkerülhetetlen teljesen új technológián alapuló neutrondetektorok fejlesztése.

Az Európai Neutronkutató Központ számára rendkívül intenzív detektorfejleszés folyik. Ebbe a munkába kapcsolódott be a kutatócsoportunk. Kétféleképpen járulunk hozzá a Multi-Blade nevű neutrondetekor fejlesztéséhez. Az első a detektor kiolvasó elektronikájának kifejlesztése. A másik pedig egy Monte-Carlo alapú szimuláció megírása, mellyel megérthetővé vállnak a bonyolult geometriájú detektorban történő neutron szóródások, hozzájárulva a detektor optimalizálásához.

Brightness

Szerző: Galgóczi Gábor